Girona

Convenios Colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación se circunscribe a la Provincia de Girona.Miércoles 16 de octubre de 2013
por  Convenios Colectivos
 Visitas  340

(Girona, Lleida y Tarragona) Convenio Oficinas de Farmacia (2013-2014)

(Girona, Lleida y Tarragona) Convenio Oficinas de Farmacia (2013-2014) (EN VIGOR)
RESOLUCIÓN EMO/2063/2013, de 18 de septiembre, por la que se dispone la inscripción y la publicación del 1r Convenio colectivo interprovincial de oficinas de farmacia de las provincias de Girona, Lleida y Tarragona, para los años 2013 y 2014 (código de convenio núm. 79100075012013).
I Convenio colectivo (...)

Martes 9 de abril de 2013
por  Convenios Colectivos
 Visitas  348

(Interprovincial) Convenio Colectivo sector de Frutos Secos (2011-2013)

(Interprovincial) Convenio Colectivo sector de Frutos Secos (2011-2013)
RESOLUCIÓN EMO/632/2013, de 19 de marzo, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Convenio colectivo de trabajo para el sector de frutos secos de Barcelona, Lleida y Girona, texto del Convenio 2011-2013 (código de convenio núm. 79002175012004).
CONVENIO colectivo de trabajo de las empresas almacenistas (...)

Jueves 7 de febrero de 2013
por  Convenios Colectivos
 Visitas  243

(Girona) Convenio Colectivo Transporte de Viajeros por Carretera. Prórroga hasta 31.12.15, IPC 2011 y Rev. 2012-2015

(Girona) Convenio Colectivo Transporte de Viajeros por Carretera. Prórroga hasta 31.12.15, IPC 2011 y Revisión salarial. 2012-2015
Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball del sector de transports de viatgers per carretera de la província de Girona fins l’any 2015 (codi conveni núm. 17000465011994)
Vist el text de la pròrroga (...)

Viernes 16 de noviembre de 2012
por  Convenios Colectivos
 Visitas  244

(Girona) Conveni col·lectiu del sector de xocolates, bombons i caramels. Revisió salarial per a l’any 2012 i 2013

(Girona) Conveni col·lectiu del sector de xocolates, bombons i caramels. Revisió salarial per a l’any 2012 i 2013
Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la pròrroga per a l’any 2013 del Conveni col·lectiu de treball del sector de xocolates, bombons i caramels de la província de Girona, la revisió salarial per a l’any 2012 i la revisió salarial per a l’any 2013 (codi de (...)

Martes 6 de noviembre de 2012
por  Convenios Colectivos
 Visitas  288

(Girona) Conveni col·lectiu del sector de les indústries del pa (2012-2014)

(Girona) Conveni col·lectiu del sector de les indústries del pa (2012-2014)
Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona, per al període 1.2.2012 al 31.1.2014 (codi conveni 17000235011994) Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques (...)

Martes 6 de noviembre de 2012
por  Convenios Colectivos
 Visitas  698

(Girona) Conveni colectiu Construcció i obres públiques. Calendari laboral 2013

(Girona) Conveni colectiu Construcció i obres públiques. Calendari laboral 2013
Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Girona (codi conveni 17000055011994)
Vist el text de l’acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball (...)

Lunes 7 de mayo de 2012
por  Convenios Colectivos
 Visitas  198

(Girona) Convenio Colectivo Club Náutico L’Escala. Tablas Salariales 2012

(Girona) Tablas Salariales 2012 Convenio Colectivo Club Náutico L’Escala. (EN VIGOR)
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ Serveis Territorials a Girona Resolució de 2 d’abril de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2012 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Club Nàutic l’Escala, de l’Escala, (codi de conveni 17001962012003)
Resolució de 2 (...)

Lunes 7 de mayo de 2012
por  Convenios Colectivos
 Visitas  914

(Girona) Convenio Colectivo Industrias Siderometalúrgicas. Tablas Salariales 2012

(Girona) Convenio Tablas Salariales 2012 Colectivo Industrias Siderometalúrgicas. (EN VIGOR)
A la ciutat de Girona a les 16:00 hores del dia 22 de febrer de 2012 i al local del Gremi d’Instal·ladors es reuneixen els representants de les Associacions Empresarials CORVE, FEGMETALL I GREMI INSTAL·LADORS així com els sindicats CCOO i UGT, firmants tots ells del Conveni Col·lectiu de Treball per a les (...)

Lunes 30 de enero de 2012
por  Convenios Colectivos
 Visitas  1338

(Girona) Conveni col·lectiu Fomento de Construcciones y Contratas, SA (2010-2012)

(Girona) Conveni col·lectiu Fomento de Construcciones y Contratas, SA
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ Serveis Territorials a Girona Resolució de 18 de gener de 2012, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, en els seus centres de treball de Llançà, Portbou i Port de la Selva, per als anys (...)

Lunes 30 de enero de 2012
por  Convenios Colectivos
 Visitas  230

(Girona) V Convenio colectivo Nylstar, SA (años 2011-2012-2013 y 2014)

V Convenio colectivo de la empresa Nylstar, SA (años 2011-2012-2013 y 2014)
V Convenio colectivo Nylstar, SA
Bloque I. Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito general
El ámbito de aplicación del presente Convenio afectará al centro de trabajo de Blanes de la empresa Nylstar, SA.
Artículo 2. Ámbito personal
Queda incluido en el ámbito de aplicación del Convenio la totalidad del personal del (...)


Ámbito Estatal-InterprovincialEstadísticas

Última actualización

Martes 17 de enero de 2017

Publicación

2342 Artículos

Visitas

34 hoy
212 ayer
1930538 desde el principio