A Coruña

Convenios Colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación se corresponde con la provincia de A CoruñaMartes 5 de marzo de 2013
por  Convenios Colectivos
 Visitas  1361

(A Coruña) Convenio colectivo industrias de carpintería e ebanistería. Calendario Laboral 2013

(A coruña) Calendario Laboral 2013. Convenio colectivo industrias de carpintería e ebanistería.
Resolución de inscrición e publicación do calendario laboral 2013 do convenio colectivo das industrias de carpintería e ebanistería da Coruña
Vista a acta da xuntanza celebrada o día 24 de xaneiro de 2013 pola comisión negociadora do convenio colectivo das industrias de carpintería e ebanistería da Coruña (...)

Sábado 12 de enero de 2013
por  Convenios Colectivos
 Visitas  527

(A Coruña) Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros en Autobús por Carretera. (2012)

(A Coruña) Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros en Autobús por Carretera. (2012)
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS EN AUTOBÚS POR ESTRADA DA PROVÍNCIA DA CORUÑA. ANO 2012
Artigo 1.-Ámbito de aplicación.
O presente convenio será de aplicación para todas as empresas e traballadores do transporte de viaxeiros en autobús por estrada na provincia da Coruña.
Artigo (...)

Domingo 23 de diciembre de 2012
por  Convenios Colectivos
 Visitas  153

(A Coruña) Convenio Colectivo Servicios Municipales de Aparcamiento y Retirada de Vehículos de la Vía Pública (2012-2013)

(A Coruña) Convenio Colectivo Servicios Municipales de Aparcamiento y Retirada de Vehículos de la Vía Pública (2012-2013)
Resolución de inscrición e publicación do convenio colectivo de empresas concesionarias dos servizos municipais de regulación de aparcamento e/ou retirada de vehículos da vía pública da Coruña
"CONVENIO COLECTIVO LABORAL DE ÁMBITO PROVINCIAL DEL SECTOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE (...)

Martes 2 de octubre de 2012
por  Convenios Colectivos
 Visitas  811

(A Coruña) Convenio Colectivo Sector de Panaderías. Tablas Salariales 2011

(A Coruña) Tablas Salariales 2011. Convenio Colectivo Sector de Panaderías.
Resolución de inscrición e publicación das táboas salariais do convenio colectivo provincial de panaderías
O pasado día 29.08.2012 publicóuse no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña o convenio colectivo provincial do sector de Panaderías, (Código de convenio 15001085011981). Por erro omitíronse as táboas salariais anexas (...)

Miércoles 29 de agosto de 2012
por  Convenios Colectivos
 Visitas  1971

(La Coruña) Convenio Colectivo de Panaderías (2011)

(La Coruña) Convenio Colectivo de Panaderías (2011) (EN VIGOR)
Resolución de inscrición e publicación do convenio colectivo das empresas do sector de panaderías da provincia da Coruña
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE PANADERÍAS, FORMALIZADO Y FIRMADO POR LA CENTRAL SINDICAL UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, U.G.T. Y LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS FABRICANTES DE PAN DE LA CORUÑA
"CAPÍTULO I (...)

Lunes 18 de junio de 2012
por  Convenios Colectivos
 Visitas  6073

(A Coruña) Convenio Colectivo Industria Siderometalúrgica. Tablas Salariales 2011 y 2012

(A Coruña) Convenio Colectivo Industria Siderometalúrgica. Tablas Salariales 2011 y 2012
CONVENIO COLECTIVO PARA LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
ACTA DE LA COMISION PARITARIA
En A Coruña, siendo las diecisiete treinta horas del día 26 de abril de 2012, en la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña, sito en el Plaza Luis Seoane, se reúne la Comisión Paritaria (...)

Miércoles 2 de mayo de 2012
por  Convenios Colectivos
 Visitas  804

(A Coruña) Convenio Colectivo Tintorerías, Lavanderías y Planchado de Ropa. Tablas Salariales 2012

(A Coruña) Tablas Salariales 2012 Convenio Colectivo Tintorerías, Lavanderías y Planchado de Ropa. (EN VIGOR)
Resolución de inscrición e publicación das táboas salariais para o ano 2012 do convenio colectivo do sector de tinturarías, lavanderías e pranchado de roupa da provincia da Coruña
Na Coruña, sendo as 17.00 horas do día 1 de febreiro de 2012, reúnense as persoas relacionadas na sede da (...)

Lunes 6 de febrero de 2012
por  Convenios Colectivos
 Visitas  787

(A Coruña) Convenio colectivo carpintería y ebanistería. Tablas salariales 2010

(A Coruña) Convenio colectivo de carpintería y ebanistería. Tablas salariales 2010
Resolución de inscrición e publicación do acordo de incremento salarial e cláusula de garantía salarial para o ano 2010 do Convenio Colectivo provincial de carpintaria e ebanisteria
Visto o texto da acta da suscrita o día 10 de Outubro de 2011 pola Comisión Paritaria do Convenio Colectivo provincial de Industrias de (...)


Ámbito Estatal-InterprovincialEstadísticas

Última actualización

Martes 17 de enero de 2017

Publicación

2342 Artículos

Visitas

761 hoy
570 ayer
1914519 desde el principio