(Tarragona) Convenio Colectivo Transporte de Mercancias por Carretera. Tablas Salariales 2011


Miércoles 30 de mayo de 2012
por  Convenios Colectivos
popularidad : 6%  Visitas  1972
(Tarragona) Convenio Colectivo Transporte de Mercancias por Carretera. Tablas Salariales 2011


Resolució de 15 de maig de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l acord de la Comissió Negociadora per el que s aprova la revisió de les taules salarials per a l any 2011 del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona (codi de conveni núm. 43001325011994).

Vist el text l acord de la Comissió Negociadora per el que s aprova la revisió de les taules salarials per a l any 2011 del Conveni col·lectiu de treball del sector del Transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona, subscrit per part de la Federació empresarial d Auto- Transport i per part dels treballadors pels sindicats CCOO i UGT en data 23 de gener de 2009, en data 15 de març de 2012, i presentat en data 20 de febrer de 2012, 18 d abril de 2012 i 7 de maig de 2012; i de conformitat amb el que estableixen l article 90.2 i 3 del Reial Decret legislatiu 1-1995, de 24 de març, pel qual s aprova el text refós de la Llei de lestatut dels treballadors; l article 2.1.a) del Reial Decret 713-2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; larticle 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6-2006, de 19 de juliol, de reforma de l Estatut d¿autonomia de Catalunya, la Resolució TRE-1398-2002, de 30 d abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, el Decret 352-2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d Empresa i Ocupació, i altres normes d aplicació;

RESOLC:

1. Disposar la inscripció del text de l Acord de la Comissió Negociadora per el que aprova la revisió de les taules salarials per a l any 2011 del Conveni col·lectiu de treball del sector del Transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona (codi de conveni núm. 43001325011994), en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d Empresa i Ocupació a Tarragona.

2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.


Archivos adjuntos/Descargar documentos:

PDF - 125.2 KB
PDF - 125.2 KB


Comentar el Artículo

Facebook        Google+        Sindicación RSSÁmbito Estatal-InterprovincialEstadísticas

Última actualización

Sábado 10 de septiembre de 2016

Publicación

2342 Artículos

Visitas

14 hoy
358 ayer
1771564 desde el principio